Verdere informatie


CLIPS-Handleiding:

De in de tekst genoemde CLIPS-Handleiding voor woonwerkgemeenschappen kun je downloaden op onderstaande site:
CLIPS-Guide_NL.pdf (gen-europe.org)

Je kunt ook hard-copy exemplaren bestellen:
Verkoop en promotie-materialen – GEN-NL (ecodorpennetwerk.nl)

Overige informatie wonen in een woongemeenschap:
Woonwerkgemeenschappen op het platteland noemen zich vaak ‘ecodorpen’. Hier is een netwerk van, met een website:

http://ecodorpennetwerk.nl/

Zie ook, met achtergrondinformatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecodorp

En verder:
http://gemeenschappelijkwonen.nl
Wonen in een woongemeenschap – Handreiking gemeenschappelijk wonen

Voedselbos:

Wikipedia Nederland heeft zijn definitie overgenomen uit het document van de ‘Green Deal voedselbossen’:
“Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan
meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels, wortels, e.d.) voor de mens als voedsel dienen, met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hoge bomen;
  • minimaal 3 andere vegetatielagen van resp. lage bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en de niche van klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven.

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 ha. vereist.”

Bron:  ‘Green Deal voedselbossen, een coalitie van overheden, NGO’s, hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en koplopers uit de praktijk’; GreenDeals C-219, 2017.

Verdere informatie voedselbos en vergelijkbare initiatieven en ideeën:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselbos

https://www.voedselbosbouw.org/voedselbosbouw

https://voedseluithetbos.nl

https://www.farmingcommunities.nl

http://www.natuurgedreven.nl

https://www.boereninhetbos.nl/boerbossen

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/26/kunstmest-is-deel-van-het-probleem-niet-van-de-oplossing-a4059715

Zorgcoöperatie
Een zorgcoöperatie is een netwerk van inwoners in een dorp of wijk die zelf hulp en zorg regelen (bron: VWS).

Zie voor meer informatie (hoewel niet alles van toepassing is):
https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers/samenwerken/zelf-met-anderen-zorg-regelen-zorgcooperatie

Een zorgcoöperatie kan zich ook verbreden tot andere activiteiten. Een al langer bestaand voorbeeld is Stadsdeel Zuid in Amsterdam:
https://www.stadsdorpzuid.nl/