Proces en tijdpad

De totstandkoming van een woonwerkgemeenschap kan een langdurig proces zijn, dat je meestal niet in een half jaar voor elkaar hebt.

Locatie
Een lastig punt Is de keuze van een geschikte locatie voor de woonwerkgemeenschap. Die heb je niet zomaar gevonden. Het is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van grond, de prijs daarvan, en de toestemming van de gemeente (bestemmingsplan).

Aan de ene kant wil je die keuze niet in je eentje maken. Aan de andere kant kunnen mensen waarschijnlijk pas beslissen over hun deelname aan de woonwerkgemeenschap als de locatie bekend is. Een kip of ei probleem dus.

Kerngroep
Om deze reden wordt algemeen aanbevolen om het proces in tweeën te splitsen en om eerst een kerngroep te formeren van ongeveer 5-6 mensen die de kar willen trekken. Deze kerngroep gaat een heleboel zaken voorbereiden, waaronder de zoektocht naar een geschikte locatie.

Vanaf augustus 2022 heeft Bekertjesmos een actieve kerngroep. We hebben onderling en met de gemeenschapscoach kennisgemaakt. We hebben kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de overige geïnteresseerden die zich intussen hebben aangemeld. En we hebben de taken verdeeld en zijn daarmee aan de slag gegaan, waaronder het zoeken naar een locatie, het oprichten van een vereniging als officiële rechtsvorm voor de woongemeenschap, en het verder uitwerken van de financiering.

Na een aantal maanden intensief met elkaar optrekken, wordt er definitief besloten over de samenstelling van de kerngroep.
De keuze van de locatie wordt waarschijnlijk pas definitief als er voldoende financiële middelen zijn om de grond te kopen, en waarschijnlijk wordt dat pas definitief duidelijk als voldoende kandidaat-deelnemers voor de woonwerkgemeenschap bekend zijn. Maar eerst moet dus de kerngroep aan de slag.

Instroom overige leden Bekertjesmos
Tot nu toe heeft zich ook al een aantal overige geïnteresseerden aangemeld. Ook mensen die deze website voor het eerst lezen, kunnen hun belangstelling nog steeds kenbaar maken. Zie daarvoor het tabblad Interesse.

Kandidaat-leden voor de woonwerkgemeenschap en voor de bewonersvereniging moeten laten zien dat zij de idealen van Bekertjesmos onderschrijven en dat zij zich daarbij betrokken voelen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld op de kennismakingsbijeenkomsten of in nog op te richten werkgroepen; en vanaf het vinden en gaan bewonen van een locatie op nog vele andere manieren. Ook zal iedereen om een financiële inleg worden gevraagd. Hoeveel dat is, gaat nog worden beslist. Verder moet de woonwerkgemeenschap uiteindelijk komen te bestaan uit een groep mensen die elkaar goed liggen. Na een proeftijd van waarschijnlijk een jaar beslist de instroomcommissie over de definitieve toelating tot Bekertjesmos.


Gemeenschapsvorming en besluitvorming
De kerngroep en de woonwerkgemeenschap gaan beslissingen nemen volgens de methode van gedragen besluitvorming, een variant op de socratische besluitvorming. Ook wordt veel aandacht besteed aan gemeenschapsvorming. De gemeenschapscoach zal hierbij ondersteunen en adviseren. Verder gaat waarschijnlijk iedereen een cursus gedragen besluitvorming volgen.

Belangrijke besluiten zullen worden voorgelegd aan de leden van de woonwerkgemeenschap, tenzij snelle besluitvorming is vereist zoals bij het vinden van een locatie, dan beslist de kerngroep.

Arie en Cecile bewaken als initiatiefnemers de identiteit van Bekertjesmos. Uitgangspunt daarbij is de tekst van deze website.

Tijdpad
De eerste benodigde stappen zijn hierboven al beschreven: het vinden van een locatie, rechtsvormen instellen zoals het oprichten van een bewonersvereniging, financiering, en de instroom van belangstellenden.

Het vinden van een locatie wordt algemeen als het meest tijdrovend beschouwd. Daarnaast is echter de financiering in deze tijden van oplopende rente en dalende huizenprijzen (minder overwaarde op achter te laten koopwoningen) er waarschijnlijk ook niet makkelijker op geworden.

Voor de zoektocht naar een locatie hebben wij een aantal gesprekken gehad met een gespecialiseerd bureau, dat ruime ervaring heeft met de totstandkoming van woongemeenschappen en onder meer al contacten heeft met een aantal gemeenten in het oosten van Nederland. Hoe lang het proces precies gaat duren tot het vinden van een locatie met voorlopige toestemming van de gemeente, is moeilijk te zeggen.
Wij hopen op dit voorlopige resultaat op zijn vroegst in het voorjaar van 2023. De definitieve aankoop van de grond en de start van de bouw van de woningen zou dan misschien plaats kunnen vinden in het najaar van 2023.
We beseffen gedurende het proces ook dat de start van de bouw van woningen in het najaar 2023 toch wel iets te enthousiast was. Het wordt dus een wat langduriger traject. Echter hebben we een gemotiveerde groep mensen om ons heen die graag ook actief willen meehelpen. De leden van de kerngroep zullen in de taken daarbij dus worden ondersteund door de leden van de woonwerkgemeenschap in de vorm van werkgroepen en besluitgroepen.