Wat willen wij, wat is onze bedoeling?

 

Wij willen graag wonen, leven en werken in verbondenheid met een prettige groep mensen van alle leeftijden en in verbinding met de natuur en de samenleving, richting een meer rechtvaardige en duurzame maatschappij.
Daarom willen wij een woonwerkgemeenschap beginnen, op het platteland in het oosten van Nederland. Niet alleen samen leven, maar ook samen dingen voor elkaar krijgen.

Wonen
Wij denken aan een woonwerkgemeenschap van 12 tot ca. 25 huishoudens,  afhankelijk van de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dus een groep van ca. 20 tot 50 mensen; van alle leeftijden, kinderen welkom.
Wij willen binnen de gemeenschap onze eigen privacy en per huishouden een eigen woning en eigen tuintje, met als gemeenschap een gemeenschapshuis en een gemeenschappelijke werkplaats en tuin.
Onze huizen zullen zo klimaatvriendelijk mogelijk zijn, wij denken aan bijvoorbeeld houtskeletbouw met zonnepanelen en warmtepompen en met circulair bouwen. Zoals wij het zien zal het geheel van huizen en tuinen met al haar eigenheden een vriendelijke eenheid vormen.

Duurzaam en met oog voor de natuur 
Wij willen graag, met behulp van een externe deskundige, een voedselbos aanleggen. Niet alleen voor klimaat, biodiversiteit en oogst, maar ook omdat een voedselbos gewoon mooi is.
Wij willen graag energiezuinig en klimaatvriendelijk wonen en leven, naar ieders mogelijkheden.
Met ons voedselbos en onze gemeenschapsgrond willen wij proberen een bijdrage te leveren aan de transformatie van de landbouw op het platteland.
Ook sociaal duurzaam:  een rolstoelvriendelijk gemeenschapshuis, en de mogelijkheden onderzoeken om in de loop van je leven door te schuiven naar een kleinere en/of meer aangepaste woning.

Rechtvaardig en in verbondenheid met de samenleving
In onze woonwerkgemeenschap is ook plek voor mensen met een laag inkomen en/of weinig spaargeld, en zowel koop als huur zijn in principe mogelijk. Ieder levert een bijdrage naar draagkracht.

Rechtvaardigheid betekent ook dat Bekertjesmos in principe toegankelijk is voor alle soorten mensen, van alle leeftijden en achtergrond. En rechtvaardig betekent voor ons ook diervriendelijk.
Zodra wij als woongemeenschap onze draai hebben gevonden, willen wij onze ‘welvaart, welzijn en geluk’ ook graag op een sociale manier delen met de regio. Bijvoorbeeld door het werven van deelnemers aan Bekertjesmos in de lokale gemeenschap en het bieden van mogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en aan andere kwetsbare groepen, zoals met een woonplek en/of werkplek of met een vorm van dagbesteding in ons voedselbos. 

Werken
Wij zoeken mensen die het fijn vinden om mee te gaan doen met het aanleggen en onderhouden van het voedselbos en van de gemeenschappelijke tuin met bijvoorbeeld  moestuin en bloementuin (naar vermogen minimaal een paar keer per jaar).
Overige initiatieven zijn van harte welkom, het is de bedoeling dat er nog ruim voldoende grond en ruimte is voor andere zaken. Wij zouden graag ook een ruime gemeenschappelijke werkplaats willen, met mogelijkheden voor vele ideeën en initiatieven.
Het lijkt ons bijvoorbeeld fijn om samen cursussen te volgen en samen workshops te organiseren, zo mogelijk ook voor mensen uit de regio. Bijvoorbeeld windmolens maken of leren moestuinieren.

Op termijn zal ook naar mogelijkheden worden gezocht om enkele leden van de gemeenschap te laten leven van de opbrengsten van land en werkplaats (verdienmodellen).

Gemeenschappelijkheid
Wij hopen een groep mensen bij elkaar te krijgen die elkaar stimuleert en inspireert.
Door het leren van vaardigheden zoals gedragen besluitvorming willen wij recht doen aan de standpunten van elk lid van de groep afzonderlijk.
Elkaar steunen en voor elkaar zorgen als het met iemand minder goed gaat. Streven naar de oprichting van een zorgcoöperatie (zie toelichting verderop), eventueel ook met mensen van buiten de woonwerkgemeenschap.
Gezelligheid zoeken wij ook! Mensen die samen plezier hebben, die bijvoorbeeld een keer per week samen in de gemeenschapsruimte willen eten en met wie we op feestelijke wijze onze mijlpalen kunnen vieren.

 

Betrokkenheid bij de gemeenschap

De ervaring leert dat een hechte gemeenschap alleen ontstaat als iedereen daar ook bij betrokken is en de idealen onderschrijft. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren blijken, ook afhankelijk van ieders persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zie verder bij Instroomprocedure onder het tabblad Proces en tijdpad.

Een prettige groep mensen
Wij zouden graag mensen in onze woonwerkgemeenschap willen die sociaal betrokken zijn en die zich aangesproken voelen door het bovenstaande, zodat we goed samen kunnen leven en daadwerkelijk samen iets kunnen bereiken.
Wij willen gelijkgestemde omgangsvormen nastreven zoals de bereidheid open te staan voor jezelf, luisteren en belangstelling hebben voor elkaar, ruimte geven aan ieders persoonlijke drijfveren en emoties, en met elkaar rekening houden. Samen leven en ontwikkelen, elkaar inspireren en stimuleren; de intentie open te staan voor nieuwe zaken en jezelf te blijven ontwikkelen. Maar ook jezelf niet al te serieus nemen, humor, het moet ook leuk zijn.